درباره ما

بازدید: 96

ملیسه محصول همکاری ما دو تا خواهر هست:

مهسا و ملینا

ما در ملیسه قصد دارم اطلاعات موردنیاز در حوزه هایی که بلد هستیم را منتشر کنیم. در فروشگاه ملیسه نیز محصولات متناسب با موضوع را نیز ارایه می دهیم

نظرات