درباره ما

بازدید: 583

ملیسه محصول همکاری ما دو تا خواهر هست:

مهسا و ملینا

ما در ملیسه قصد دارم اطلاعات موردنیاز در حوزه هایی که بلد هستیم را منتشر کنیم. در فروشگاه ملیسه نیز محصولات متناسب با موضوع را نیز ارایه می دهیم

نظرات